Espai RIVI

Educació Ambiental

L’únic camí viable per millorar el nostre patrimoni ambiental passa per l’adopció, en tots els àmbits i circumstàncies, d’uns hàbits respectuosos amb l’entorn, que ens condueixen a desenvolupar una tasca de promoció ambiental que abasti tots els segments de població i contempli els nivells divulgatiu, educatiu i especialitzat.

Descobreix el riu des de casa

Aquí teniu un divertit i complert material didàctic per conèixer una mica més aspectes molt importants de l’aigua, dels seus usos, dels processos de depuració i dels rius i els seus entorns.

Descobreix el riu

Programa d’educació ambiental que ofereix un ampli ventall d’activitats adreçades a segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat. En marxa des del curs 1993-1994, cada any rep prop de 6.000 estudiants. L’objectiu és reforçar l’estudi de les conques del Besòs i la Tordera, dels seus rius i els seus entorns, per donar una visió més global de l’aigua, de la vida que hi amaga, dels seus aprofitaments, dels seus impactes i de les accions endegades per corregir-los. També incorpora activitats adreçades a conèixer millor el cicle de l’aigua i el funcionament de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR).

Podeu accedir al blog del programa educatiu en el següent enllaç https://descobreixelriu.wordpress.com/activitats/

Concurs de Dibuix “Descobreix el riu”

Tots els alumnes d’educació primària (de 1r a 6è) que participen en alguna de les activitats d’aquest programa poden participar en aquest concurs de dibuix que atorga un primer premi i dos accèssits per cicle (Inicial, Mitjà i Superior). De totes les propostes guanyadores, se selecciona una que inspira el logo del programa per al següent curs.

Concurs de Fotografia “Descobreix el riu”

Tots els alumnes d’ESO que prenen part d’alguna de les activitats d’aquest programa poden participar en aquest concurs de fotografia que atorga un primer premi i un accèssit escollits pel jurat, i un accèssit corresponent a la instantània més votada al canal d’Instagram de la Fundació Rivus (@fundaciorivus). Cada any, es proposa una temàtica diferent.

Bases i més informació dels concursos a https://descobreixelriu.wordpress.com/concursos/

Recull fotogràfic

Aquests són els guanyadors de les darreres edicions.

PROECA

El Programa d’Educació Ambiental, Comunicació i Formació, impulsat des de l’Observatori RIVUS, té per finalitat transcendir i difondre els resultats obtinguts de manera transversal a tots els àmbits socials: ciutadania, comunitat científica i administracions. Dins aquest programa es promouen diverses accions com ara, activitats dirigides a les escoles per apropar les metodologies de mostreig als escolars; col·loquis o xerrades que integren la visió dels coneixedors locals, els investigadors i la visió del gestor polític; sortides de camp guiades i demostració de metodologies de mostreig i exposicions itinerants.

Premi de Treballs Acadèmics Sergi Mingote

El Premi de Treballs Acadèmics Sergi Mingote té per objectiu reconèixer aquells treballs de recerca –realitzats pels alumnes de Batxillerat–, o de curs –pels estudiants de Cicles Formatius–, dedicats a tractar un aspecte concret dels molts que hi ha relacionats amb l’aigua (recurs escàs, ús, preservació, processos de depuració d’aigües residuals, etc.) o els sistemes fluvials (espais verds naturals, fauna, flora, patrimoni, història, espais lúdics, esportius, socials, etc.), preferentment de les conques del Besòs i de la Tordera, tant des del punt de vista ambiental com social, històric, tecnològic i/o cultural. Es convoca anualment, des de l’any 2016, i s’atorguen un primer premi i dos accèssits a cadascuna de les dues categories: Treball de Recerca i Treball de Curs.

Recull fotogràfic

Xerrades i jornades

Ja sigui com a iniciativa pròpia o com a petició d’administracions, d’entitats de voluntaris o de centres educatius, la Fundació RIVUS imparteix i organitza xerrades i/o jornades sobre diferents àmbits vinculats a la cura dels entorns fluvials: recuperació d’espècies, evolució i recuperació dels entorns fluvials, etc.

Campanya “Els rius a les teves mans”

Llences l’oli de la cuina per la pica? Llences els medicaments caducats o que ja no necessites pel vàter? I les tovalloletes humides, les pintures o d’altres dissolvents? Tens jardí a casa… com et desfàs de les restes de poda? Fas servir les papereres? Aquestes són només algunes de les accions que, potser estem fent malament i, de retruc, perjudicant els nostres entorns fluvials.