Presentació

Amici ad rivum”

La principal raó de ser de la Fundació Rivus és vetllar des de diferents àmbits, i amb la promoció de diverses activitats i actuacions, pels nostres rius. L’objectiu és esdevenir una eina que serveixi per vehicular la conservació, l’estudi, el coneixement i la implicació de la ciutadania en la preservació d’aquests espais, alhora que esdevé l’entitat de referència per a totes aquelles persones que, des del voluntariat, hi treballen pel bon manteniment dels nostres entorns fluvials, formant tots plegats part d’una gran família: “els amics dels rius”.

Entre les activitats fixades en els seus estatuts, s’hi troben aspectes tan importants com la creació de programes d’educació ambiental i d’activitats educatives i de lleure adreçades a escoles, altres centres formatius, empreses i altres col·lectius; la promoció i el recolzament del voluntariat ambiental; la promoció d’activitats de conscienciació, sensibilització i participació en temes ambientals i de gestió dels recursos hídrics i del cicle de l’aigua als ajuntaments de les conques del Besòs i la Tordera; la publicació d’estudis i altres tipus de documents i la concessió de beques, subvencions i ajudes a entitats i organitzacions que vetllin per la conservació, protecció i educació ambiental i per la conservació dels recursos hídrics.

L’impuls de projectes de recerca i d’investigació dins l’àmbit de la conservació i preservació de la natura és una altra de les línies sobre les quals vol incidir aquesta nova entitat.