Patronat

Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Són membres nats del patronat:

Josep Monràs i Galindo
President del Consorci Besòs Tordera

Albert Solà
Gerent del Consorci Besòs Tordera

Nicolás Zamora
Gerent de CCB, Serveis Mediambientals, S.A.U.