• La Fundació dels amics dels rius

    Amici ad Rivum

Espai RIVI

Educació ambiental

L’únic camí viable per millorar el nostre patrimoni ambiental passa per l’adopció d’uns hàbits respectuosos amb l’entorn. Això ens condueix a desenvolupar una tasca de promoció ambiental de nivell divulgatiu, educatiu i especialitzat.

Espai IN RIVO

Activitats i promoció

Un dels principals objectius de la Fundació RIVUS és la promoció d’activitats de conscienciació ambiental a través de la pedagogia i l’educació.

Observatori RIVUS

Seguiment dels rius

L’Observatori RIVUS és un projecte de recerca interdisciplinària amb l’objectiu de definir indicadors de l’estat dels ecosistemes fluvials.

Espai RIVO

Projectes, recerca i innovació

Un dels objectius de la Fundació és donar impuls a la recerca, la innovació i a projectes ambientals: actuacions de restauració per millorar i conservar els hàbitats fluvials, programes d’educació i sensibilització ambiental, entre altres.

Espai CUM RIVIS

Voluntariat i responsabilitat

La Fundació RIVUS vol esdevenir l’espai que aglutini i sumi sinergies de les diferents sensibilitats mediambientals: ciutadania, voluntaris, entitats, sector empresarial, administracions…