Espai RIVI

Educació ambiental

L’únic camí viable per millorar el nostre patrimoni ambiental passa per l’adopció d’uns hàbits respectuosos amb l’entorn. Això ens condueix a desenvolupar una tasca de promoció ambiental de nivell divulgatiu, educatiu i especialitzat.

Espai IN RIVO

Activitats i promoció

Un dels principals objectius de la Fundació RIVUS és la promoció d’activitats de conscienciació ambiental a través de la pedagogia i l’educació.

Observatori RIVUS

Seguiment dels rius

L’Observatori RIVUS és un projecte de recerca interdisciplinària amb l’objectiu de definir indicadors de l’estat dels ecosistemes fluvials.

Espai RIVO

Projectes, recerca i innovació

Un dels objectius de la Fundació és donar impuls a la recerca, la innovació i a projectes ambientals: actuacions de restauració per millorar i conservar els hàbitats fluvials, programes d’educació i sensibilització ambiental, entre altres.

Espai CUM RIVIS

Voluntariat i responsabilitat

La Fundació RIVUS vol esdevenir l’espai que aglutini i sumi sinergies de les diferents sensibilitats mediambientals: ciutadania, voluntaris, entitats, sector empresarial, administracions…