L’Observatori RIVUS recull 12 espècies singulars i amenaçades de les conques del Besòs i la Tordera en un material divulgatiu

El cranc de riu ibèric, l’anguila, el vern o la tortuga d’estany, a més de la llúdriga, són algunes de les espècies destacades

Aquest material ja està disponible a la web de la Fundació RIVUS

La Fundació RIVUS, a través de l’Observatori RIVUS amb l’equip d’investigadors de les diferents línies de seguiment, ha dissenyat i editat un pòster i un desplegable dedicats a la biodiversitat de les conques del Besòs i la Tordera, on es recullen 12 espècies singulars i amenaçades d’ambdues conques.

De cadascuna d’elles s’ofereix informació sobre les seves principals característiques, el seu valor indicador, els hàbitats que ocupen, la distribució a les dues conques i el seu grau d’amenaça a Catalunya i a nivell internacional.

D’entre els peixos, s’han destacat dues espècies: l’espinós i l’anguila. Pel que fa a les aus, hi trobem el corriol petit i el cames llargues, mentre que en vegetació, destaquen la falguera del rei i el vern.

El gripau d’esperons i la tortuga d’estany, dels grups dels amfibis i rèptils aquàtics, respectivament, són dues espècies amenaçades a Catalunya, especialment a causa de la pèrdua d’hàbitats i de l’expansió d’espècies exòtiques, com la tortuga de Florida.

Per últim, també apareixen en aquest material la llúdriga, que s’està consolidant i reproduint a les dues conques amb nous nuclis familiars; la rata d’aigua, considerada una espècie vulnerable; i dos invertebrats: el cranc de riu ibèric i el baetis, aquest últim un insecte especialment sensible que podria desaparèixer per l’augment de la temperatura de les aigües, a causa del canvi climàtic.

Tant en el pòster com en el desplegable (amb informació més detallada), disponibles a la web de la Fundació RIVUS, hi trobem fotografies, aportades per diferents col·laboradors, de totes aquestes espècies, que donen informació i visibilitat a la gran biodiversitat que hi ha a les nostres conques.

Aquest material, juntament amb altres que està preparant la Fundació, pretén posar en relleu la biodiversitat que acullen els nostres rius i donar a conèixer el seu valor per a la seva conservació. També forma part del Programa d’Educació Ambiental, Comunicació i Formació (PROECA) de l’Observatori, que té com a objectiu dur a terme activitats de transferència de coneixement i difusió dels resultats obtinguts pel projecte a la ciutadania.

PÒSTER

Articles Relacionats