L’Observatori RIVUS recull 12 espècies singulars i amenaçades de les conques del Besòs i la Tordera en un material divulgatiu

El cranc de riu ibèric, l’anguila, el vern o la tortuga d’estany, a més de la llúdriga, són algunes de les espècies destacades

Aquest material ja està disponible a la web de la Fundació RIVUS

La Fundació RIVUS, a través de l’Observatori RIVUS amb l’equip d’investigadors de les diferents línies de seguiment, ha dissenyat i editat un pòster i un desplegable dedicats a la biodiversitat de les conques del Besòs i la Tordera, on es recullen 12 espècies singulars i amenaçades d’ambdues conques.

De cadascuna d’elles s’ofereix informació sobre les seves principals característiques, el seu valor indicador, els hàbitats que ocupen, la distribució a les dues conques i el seu grau d’amenaça a Catalunya i a nivell internacional.

D’entre els peixos, s’han destacat dues espècies: l’espinós i l’anguila. Pel que fa a les aus, hi trobem el corriol petit i el cames llargues, mentre que en vegetació, destaquen la falguera del rei i el vern.

El gripau d’esperons i la tortuga d’estany, dels grups dels amfibis i rèptils aquàtics, respectivament, són dues espècies amenaçades a Catalunya, especialment a causa de la pèrdua d’hàbitats i de l’expansió d’espècies exòtiques, com la tortuga de Florida.

Per últim, també apareixen en aquest material la llúdriga, que s’està consolidant i reproduint a les dues conques amb nous nuclis familiars; la rata d’aigua, considerada una espècie vulnerable; i dos invertebrats: el cranc de riu ibèric i el baetis, aquest últim un insecte especialment sensible que podria desaparèixer per l’augment de la temperatura de les aigües, a causa del canvi climàtic.

Tant en el pòster com en el desplegable (amb informació més detallada), disponibles a la web de la Fundació RIVUS, hi trobem fotografies, aportades per diferents col·laboradors, de totes aquestes espècies, que donen informació i visibilitat a la gran biodiversitat que hi ha a les nostres conques.

Aquest material, juntament amb altres que està preparant la Fundació, pretén posar en relleu la biodiversitat que acullen els nostres rius i donar a conèixer el seu valor per a la seva conservació. També forma part del Programa d’Educació Ambiental, Comunicació i Formació (PROECA) de l’Observatori, que té com a objectiu dur a terme activitats de transferència de coneixement i difusió dels resultats obtinguts pel projecte a la ciutadania.

PÒSTER

Articles Relacionats

Detectat un nucli familiar de llúdrigues al riu Ripoll

Durant les investigacions s’han identificat quatre exemplars d’aquest mamífer en una zona on fins ara no es tenien evidències del seu establiment En el context del “Projecte de seguiment i estudi de la llúdriga a les conques del Besòs i de la Tordera”, que estan …

Mirem els nostres rius per dibuixar el seu millor futur

L’article, publicat recentment, “Avaluant els efectes de les estacions depuradores d’aigües residuals en l’estat de qualitat ecològica en una conca fluvial mediterrània” posa de manifest el paper dels sistemes de sanejament sobre l’estat de qualitat dels sistemes fluvials a la conca del Besòs. La implementació …