El bernat pescaire nidifica amb èxit per primer cop a la conca del Besòs

  • Poll de bernat pescaire (Ardea cinerea) que confirma l'èxit de la reproducció de l'espècie per primer cop a la conca del Besòs. Foto: Xavi Larruy.

Dins els treballs de seguiment de la línia d’aus que desenvolupa l’Observatori RIVUS a les conques del Besòs i de la Tordera, s’ha confirmat per primera vegada la nidificació amb èxit d’una parella de bernats pescaires (Ardea cinerea) a la conca del Besòs.

Concretament ha niat en una bassa d’accés restringit de la plana agrícola, com també ho han fet la majoria de cames llargues (Himantopus himantopus). “Cal generar espais fluvials amb una major tranquil·litat si volem que s’hi reprodueixin les espècies més sensibles a la pertorbació humana”, ha explicat Xavi Larruy, ornitòleg i investigador responsable d’aquesta línia de seguiment a la conca del Besòs.

Hi ha molt poques dades prèvies d’intents de nidificació confirmats: el 2018 l’ornitòleg Xavi Mendoza va reportar un intent a la mateixa bassa i, anteriorment, l’ornitòleg Xesco Macià va detectar l’existència de diversos nius construïts en pins d’un vessant de la Serra de Marina. Tanmateix, en cap d’aquestes ocasions la nidificació va tenir èxit.

El bernat pescaire és una espècie que ha experimentat un notable increment poblacional a la conca del Besòs els darrers 30 anys, afavorida per la colònia reproductora del Parc Zoològic de Barcelona i per la millora de la qualitat de l’aigua.

Aquests estudis de seguiment també aporten novetats referents a la conca de la Tordera, on els canvis hidromorfològics originats per les crescudes de 2020 (temporal Gloria) han fet augmentar el nombre de parelles i l’èxitreproductor del corriol petit (Charadrius dubius). Aquesta espècie limícola ocupa preferentment els cursos fluvials baixos amb poca cobertura vegetal i amb platges o illetes de sediments fluvials, uns hàbitats que es generen precisament a partir de les avingudes per aportació de sediments i creació de sorrals, sobre els quals pot nidificar.

Tot i que a la Tordera el corriol petit es troba ben representat, cal destacar-ne la reproducció en sectors de la riera d’Arbúcies on feia dècades que no s’hi establia.

Emmarcades en la commemoració ahir, 3 d’octubre, del Dia Mundial dels Ocells  i avui del Dia Mundial de l’Hàbitat i Dia Mundial dels Animals, aquestes informacions i descobertes posen de manifest la necessitat de millorar i conservar els espais fluvials per afavorir la biodiversitat que hi està associada.

Un dels principals objectius de l’Observatori RIVUS, integrat dins la Fundació RIVUS i en col·laboració amb l’ICTA-UAB, és dur a terme el seguiment a mitjà i llarg termini d’indicadors de l’estat de qualitat dels sistemes fluvials.

L’Observatori compta també amb el suport del Consorci Besòs Tordera i de la Fundació Barcelona Zoo i amb el patrocini de Freudenberg i Grifols.

Corriol petit (Charadrius dubius). Foto: Arnau Tolrà.

Articles Relacionats