L’URL, un laboratori consolidat per fer recerca aplicada i I+D+i per fer front a reptes globals en ecologia fluvial

· El Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) va co-organitzar el passat divendres, 2 de desembre, la Jornada Tècnica URL: “Recerca per afrontar els reptes de crisi climàtica i canvi global en els ecosistemes fluvials”, que ha permès conèixer els últims resultats obtinguts d’aquest laboratori pioner en innovació i transferència del coneixement dels ecosistemes fluvials.

· L’acte va incloure la firma del nou conveni de col·laboració entre les entitats implicades, d’entre les que hi ha representants del món acadèmic, l’empresa i l’administració: Centre d’Estudis Avançats de Blanes del Consell Superior d’Investigacions Científiques, Consorci Besòs Tordera, Universitat de Barcelona, Naturalea, Fundació RIVUS i Ajuntament de Montornès del Vallès.

En l’actual context de crisi climàtica i escassetat d’aigua, és especialment important millorar la qualitat de l’aigua tractada que surt de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) per contribuir a una gestió més eficient dels recursos hídrics i preservar els ecosistemes fluvials. I ho és encara més, buscant solucions innovadores basades en el que ens pot aportar la pròpia naturalesa.

Amb aquest objectiu es va crear l’Urban River Lab (URL), un exemple singular i pioner a tot l’Estat, al ser una infraestructura d’I+D+i de col·laboració público-privada orientada a la recerca i a la innovació social, oferint solucions basades en la natura a grans reptes actuals. Ubicat a l’EDAR Montornès del Vallès, l’URL està actiu des de l’any 2014, i s’hi desenvolupen, de manera col·laborativa, estratègies i tècniques innovadores per millorar la gestió dels rius urbans i per assolir una gestió més eficient de l’aigua dolça. En aquest sentit, l’URL destaca com a  una infraestructura de futur i un exemple singular i únic d’intercanvi i transferència de coneixement entre el món acadèmic, l’empresa, l’administració i la societat que, liderat des de Catalunya, opera tant a nivell local, regional com internacional.

El nou conveni referma la voluntat de continuar apostant pel projecte

La signatura de renovació del conveni, que ha de regular l’activitat de l’URL durant els pròxims quatre anys, va tenir lloc el passat divendres, 2 de desembre, a la seu del CEAB-CSIC, en el marc de la Jornada URL: “Recerca per afrontar els reptes de crisi climàtica i canvi global en els ecosistemes fluvials”, que va aplegar una setantena de persones de diferents entitats i administracions.


Cap a les 10 hores s’oficialitzava l’acte de signatura, que va anar a càrrec de Marc Rius, director del CEAB-CSIC; Lluís Calvo, representant del CSIC a Catalunya; Josep Monràs, vicepresident del Consorci Besòs Tordera i patró de la Fundació RIVUS; Albert Sorolla, director tècnic de Naturalea, Teresa Sauras, delegada del rector per a la sostenibilitat de la

Universitat de Barcelona, i José Antonio Montero, alcalde de Montornès del Vallès, encarregats de rubricar el conveni de col·laboració que regularà, d’ara endavant, l’activitat d’aquest laboratori experimental.Totes les institucions van mostrar el seu agraïment emfatitzant en l’enorme esforç i col·laboració de totes les entitats que ha fet possible la consolidació del projecte. Marc Rius destacava “el compromís i convenciment total del centre per continuar amb aquesta iniciativa”. De la mateixa manera, Lluís Calvo refermava la “necessitat de treballar amb i entre institucions”.

Josep Monràs puntualitzava que “encara queda un camí llarg per recórrer i per això cal continuar invertint en recerca i innovació, però també en divulgació, per afrontar els nous reptes del futur”.

“L’URL és ara mateix, una eina indispensable per fer recerca i per tant, aprendre com reduir l’efecte de l’activitat antròpica sobre els ecosistemes fluvials”, manifestava durant la seva intervenció Albert Sorolla. “La plataforma de l’URL permet fer el salt de la recerca bàsica a la recerca aplicada i, per tant, transferir la recerca que s’hi fa a gestors i administracions”, explicava Teresa Sauras.

José A. Montero exposava que “disposar d’unes instal·lacions de recerca en el municipi ens ha permès apropar la investigació científica a la ciutadania”.

De la recerca bàsica cap a la innovació i la recerca aplicada

Tocades les 10 hores, l’equip científic i tècnic vinculat a l’URL des dels seus inicis, van oferir diverses ponències (disponibles aquí) que van servir per copsar què s’ha fet dins aquesta plataforma experimental fins al moment, com s’han aplicat els seus resultats i cap a on es dirigeixen les seves investigacions i resultats.

Eugènia Martí, investigadora del CEAB-CSIC, amb la seva ponència “L’URL, una plataforma experimental per a la recerca en rius urbans mediterranis” va presentar les característiques singulars d’aquesta infraestructura: quasi 250 metres de canals artificials a cel obert, a tocar d’una EDAR, que permeten reproduir de manera experimental els processos que succeeixen en ecosistemes fluvials, i en especial, en rius mediterranis. Per la seva banda, Francesc Sabater, professor i investigador de la Universitat de Barcelona, va exposar les bases teòriques que sustenten la instal·lació, amb la xerrada “Importància dels trets funcionals dels macròfits en solucions basades en la natura” i com ens poden ajudar en la restauració ecològica.

Esperança Gacia, investigadora del CEAB-CSIC, va parlar sobre “Bioenginyeria i retenció de soluts en ecosistemes aquàtics receptors d’efluents d’EDAR”; i Miquel Ribot, qui també és investigador el centre blanenc, va presentar la ponència “Tancant el Cercle: ús d’un residu industrial per a millorar la qualitat d’aigües residuals depurades”. Les ponències posteriors van posar de manifest com el coneixement adquirit es pot aplicar en solucions innovadores basades en la naturalesa. Així, el director tècnic de Naturalea, Albert Sorolla, va mostrar “Exemples d’aplicació de les tècniques desenvolupades a l’URL. Transferència de coneixement en l’execució d’obra pública. Finalment, el responsable de Medi Fluvial del Consorci Besòs Tordera, Manel Isnard, va detallar algunes “Solucions a la problemàtica dels rius mediterranis. El cas del riu Besòs”, destacant que l’aprenentatge i experiència al riu Besòs podria exportar-se arreu.

La cloenda de la jornada va anar a càrrec de Samuel Reyes, director de la Agència Catalana del Agua (ACA), qui, per una banda, va felicitar el Consorci Besòs Tordera per la seva excel·lència en l’aplicació de tècniques de sanejament d’aigües residuals i, per l’altra, va agrair i destacar la feina dels científics i científiques per la recerca pionera que es duu a terme a l’URL ressaltant la magnífica col·laboració de les diferents entitats que conformen el laboratori. “La recerca i el treball coordinat entre administracions, món científic i tecnològic és clau per avançar en la millora de la qualitat de les masses d’aigua i també en l’eficiència energètica de tot el cicle de l’aigua”, va concloure.

Samuel Reyes, director de l’ACA, durant la cloenda de la jornada.

Articles Relacionats

Una trentena de persones participen en l'ItineraRius Let's Clean UP

L’activitat ha inclòs també un Espai RIVUS amb materials didàctics i expositius i un taller de dibuix, i una visita a l’EDAR Montornès del Vallès Prop d’una trentena de persones han participat aquest diumenge, 19 de maig, en la segona edició de l’ItineraRius Let’s Clean …