Iniciats els treballs per a la restauració fluvial i recuperació d’hàbitats entorn de l’aiguabarreig del riu Besòs amb la riera de Caldes

Aquesta setmana s’han iniciat les obres per dur a terme el projecte de restauració fluvial i recuperació d’hàbitats a la zona de l’aiguabarreig del riu Besòs amb la riera de Caldes.

L’actuació, que es preveu que finalitzi a principis de novembre, es concentra a la riba dreta del Besòs i inclou la recuperació d’un antic braç secundari, la creació d’una bassa, la generació de refugis per a fauna aquàtica i semiaquàtica, la retirada d’espècies exòtiques invasores (principalment canya americana) i la plantació d’espècies de flora autòctona (lliri groc, joncs, salzes i tamarius).

Aquest conjunt d’accions té com a objectiu afavorir la biodiversitat pròpia del riu, millorant hàbitats i processos ecològics i hidromorfològics que ajudin en la recuperació i la preservació de diatomees i macroinvertebrats, peixos, amfibis, rèptils aquàtics, aus aquàtiques i especialment la llúdriga. En aquest sentit, i segons l’investigador del projecte d’estudi de llúdriga de l’Observatori RIVUS i de la Fundació Barcelona ZOO i membre de l’equip assessor d’aquesta restauració, Arnau Tolrà, “es tracta d’un tram de riu estratègic per incentivar la connectivitat de la incipient població de llúdriga de la conca del Besòs”.

Durant les darreres dècades, la millora continuada en el sanejament de les aigües residuals, juntament amb altres factors, ha permès el retorn d’espècies pròpies dels entorns fluvials, com diverses famílies d’amfibis i rèptils, aus, peixos i, la més emblemàtica, la llúdriga, que alhora veuen condicionada la seva permanència i el seu restabliment a la disponibilitat d’hàbitat fluvial de qualitat.

Aquest projecte està impulsat per la Fundació RIVUS, amb el suport del Consorci Besòs Tordera i Drenatges Urbans del Besòs, i executat per Naturalea, empresa especialitzada en tècniques de bioenginyeria del paisatge.

El projecte ha rebut un ajut de 30.403,49 euros dins la convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. El 43% d’aquest import prové alhora del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya impulsat amb fons de la Unió Europea.

La creació d’aquesta bassa, de fondària variable i amb un sistema de retenció de sediments, està destinada a dotar de nous refugis i zones de reproducció als diferents grups de fauna

Articles Relacionats

Una trentena de persones participen en l'ItineraRius Let's Clean UP

L’activitat ha inclòs també un Espai RIVUS amb materials didàctics i expositius i un taller de dibuix, i una visita a l’EDAR Montornès del Vallès Prop d’una trentena de persones han participat aquest diumenge, 19 de maig, en la segona edició de l’ItineraRius Let’s Clean …