La Fundació RIVUS ha celebrat aquest matí la jornada tècnica ‘Els peixos com a indicadors ecològics a les conques del Besòs i la Tordera’

Aquest matí ha tingut lloc a la seu de la Fundació RIVUS la jornada tècnica “Els peixos com a indicadors ecològics a les conques del Besòs i la Tordera”. L’acte s’ha celebrat tot coincidint amb la celebració avui del Dia Internacional d’Acció en Defensa dels Rius.

Josep Monràs, president de la Fundació, ha estat l’encarregat d’obrir la sessió tot destacant la importància de l’educació i divulgació ambientals i el retorn a la ciutadania de tots aquells treballs de recerca que s’estan duent a terme dins la Fundació RIVUS. Així mateix, Monràs ha agraït la participació de l’empresa Grifols, patrocinadora de les línies de peixos i de llúdriga. “Empreses com Grifols, que tenen en el seu full de ruta la responsabilitat social corporativa i el compromís amb el seu entorn, són cabdals per poder tirar endavant projectes com aquest i fer possibles jornades com la d’avui”, ha matisat.

Seguidament, ha donat la paraula a Ricard Bronchud, VP Global Facilities de Grifols, que ha destacat “el compromís de Grifols amb els ODS i l’Agenda 2030, especialment en l’estalvi d’aigua i la valorització dels residus en totes les seves plantes productores, i la protecció de la biodiversitat allà on són presents”. També ha subratllat el compromís mantingut amb el Consorci Besòs Tordera des de 2014 i en l’actualitat també amb la Fundació RIVUS i que ha resumit en una frase que acompanya les directrius de la multinacional: “El dret a viure en societat implica el deure de treballar per millorar-la”.

Durant la sessió, s’han presentat els principals resultats obtinguts dins la línia d’investigació de peixos de l’Observatori RIVUS, que s’encarrega d’analitzar la presència d’aquest grup de fauna als rius de les conques del Besòs i de la Tordera. Abans s’ha estrenat el vídeo “Línia de seguiment de peixos” de l’Observatori RIVUS, on s’explica en què consisteix la pesca elèctrica i com aquest mètode permet avaluar la riquesa, la composició de peixos d’un tram de riu determinat i identificar les principals amenaces.

Sota el títol “Els peixos com a indicadors ecològics: on som i on hauríem d’anar?”, Emili García-Berthou, catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Girona (UdG) i responsable d’aquesta línia de seguiment, ha explicat que els peixos reuneixen uns requeriments molt concrets que els fa uns excel·lents bioindicadors: les seves poblacions són capaces d’integrar les alteracions del medi (especialment respecte la hidrologia), són relativament fàcils d’estudiar i, a més, són molt visibles i comprensibles pel gran públic, un fet essencial per l’educació ambiental i la conservació. Per a García-Berthou “és important donar continuïtat als monitoratges i impulsar més mostrejos anuals, ja que són clau per a la obtenció d’informació de molt de valor per consolidar els índexs i interpretar el medi fluvial”.

Fruit d’aquests treballs duts a terme a les conques del Besòs i la Tordera es pot afirmar que “els dos grans protagonistes són el barb de muntanya i la bagra, essent aquesta última més sensible i vulnerable, especialment davant d’episodis de sequera”. Així mateix, els trams de riu que s’assequen tenen menys peixos, en termes tan d’abundància com de riquesa d’espècies (s’afavoreixen les més tolerants), respecte els trams amb aigua permanent. També s’ha observat que la mida dels individus és menor en trams que pateixen eixuts. La qüestió d’un cabal mínim, o cabal ecològic, és clau per a la supervivència de les poblacions de peixos.

En relació a les espècies invasores, s’ha observat un increment del barb roig, especialment a la Tordera, malgrat es preveu que incrementi les seves poblacions a les dues conques. Altres espècies invasores que trobem en ambdues conques són la carpa, la gambúsia i el gardí, entre altres. Per aquest motiu, García-Berthou ha posat èmfasi en la importància d’evitar noves introduccions d’espècies.

La jornada ha finalitzat amb una visita a la nova exposició “Els peixos” que inclou un diorama amb la reproducció d’algunes de les espècies més comunes a les nostres conques. Aquest és un dels mòduls que conformarà l’exposició “Biodiversitat a les conques del Besòs i de la Tordera” (vegeu aquí plafons de l’exposició).

El monitoratge de peixos que es duu a terme des de l’Observatori RIVUS a la conca de la Tordera, iniciat el 2003 i considerada una sèrie ecològica excepcional, i des del 2019 també a la conca del Besòs, esdevé un programa de seguiment pioner i destacat a la península.

Articles Relacionats