El PROECA, programa educatiu de l’Observatori RIVUS, rep prop de 400 estudiants

Els alumnes han procedit d’una desena de centres educatius de Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera i Malgrat de Mar

Un total de 397 alumnes d’una desena de centres educatius de diferents municipis de la conca de la Tordera han participat durant el curs escolar 2021-2022 en el PROECA (Programa d’Educació Ambiental, Comunicació i Formació) de l’Observatori RIVUS, adreçat principalment als estudiants de cicle mitjà d’Educació Primària. Els centres han procedit concretament de Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera i Malgrat de Mar.

Actualment, el programa ofereix tres activitats: ‘Delta de la Tordera’, que ha rebut 177 alumnes, ‘Tornem a la Tordera’, 158, i ‘Les Llobateres’, 62.

L’activitat ‘Delta de la Tordera’ es desenvolupa al curs baix del riu Tordera, on es duu a terme un mostreig de macroinvertebrats com a bioindicadors de l’estat de qualitat dels rius i una visita al delta per posar en valor el seu patrimoni ecològic mitjançant la descoberta d’espècies d’aus i la flora més característica de les zones de ribera.

‘Tornem a la Tordera’ s’inicia amb una explicació a l’aula amb una breu introducció referent al context de la zona d’estudi i els conceptes bàsics relacionats amb els sistemes fluvials, i seguidament, es visita un tram de riu o riera on els alumnes experimenten amb els mètodes d’avaluació de l’estat de qualitat mitjançant dos bioindicadors: els macroinvertebrats i la vegetació de ribera.

Per últim, durant l’activitat ‘Les Llobateres’ es fa un reconeixement geogràfic i paisatgístic d’aquesta zona humida, s’explica el seu origen i el seu entorn, incloent-hi aspectes socioeconòmics i territorials. A més, es realitzen observacions naturalístiques centrades en la identificació de diferents espècies de vegetació, amfibis, rèptils, aus i invertebrats.

El PROECA té per finalitat transcendir i difondre els resultats obtinguts pel projecte Observatori RIVUS de manera transversal a tots els àmbits socials: ciutadania, comunitat científica i administracions. Dins aquest programa es promouen diverses accions com ara aquestes activitats adreçades als centres educatius per apropar les metodologies de mostreig als escolars; però també activitats dirigides a la ciutadania, amb sortides de camp guiades, demostració de metodologies de mostreig i exposicions itinerants.

Articles Relacionats