SewMo

Projecte en col·laboració amb la UPC centrat en la modelització i l’estudi d’abocaments en episodis de pluja.

Data d’inici: juny 2017 / Data de finalització: juny 2020

L’objectiu és elaborar un model virtual de les xarxes d’aigües residuals que permeti conèixer el comportament del conjunt xarxa i aigua residual en època de pluges. Aquest model permetrà buscar alternatives de gestió perquè l’escorrentiu no vagi a parar directament al medi receptor quan, en episodis de pluja torrencial, se superi la capacitat de tractament del sistema de sanejament.

  • Col·laboradors: Consorci Besòs Tordera i Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
  • Finançament: –