Restauració fluvial i recuperació d’hàbitats al Besòs

Projecte de restauració fluvial i recuperació d’hàbitats entorn de l’aiguabarreig del riu Besòs amb la riera de Caldes.

Data d’inici: 10 d’octubre de 2022 / Data de finalització: 28 d’octubre de 2022

Al llarg del mes d’octubre de 2022 s’ha dut a terme el projecte de restauració fluvial i recuperació d’hàbitats a la zona de l’aiguabarreig del riu Besòs amb la riera de Caldes, impulsat per la Fundació RIVUS, amb el suport del Consorci Besòs Tordera i Drenatges Urbans del Besòs, i executat per Naturalea, empresa especialitzada en tècniques de bioenginyeria del paisatge.

El projecte desenvolupat, que es concentra a la riba dreta del Besòs, inclou la recuperació d’un antic braç secundari, la creació d’una bassa, la generació de refugis per a fauna aquàtica i semiaquàtica, la retirada d’espècies exòtiques invasores (principalment canya americana) i la plantació d’espècies de flora autòctona (lliri groc, joncs, salzes i tamarius).

Durant les darreres dècades, la millora continuada en el sanejament de les aigües residuals, juntament amb altres factors, ha permès el retorn de la fauna característica dels entorns fluvials, com amfibis, rèptils aquàtics, aus, peixos i, l’espècie més emblemàtica, la llúdriga. Alhora, totes elles veuen condicionada la seva permanència i el seu restabliment a la disponibilitat d’hàbitat fluvial de qualitat.

I en aquest sentit, el conjunt d’accions desenvolupades a través d’aquesta actuació té com a objectiu principal afavorir la biodiversitat pròpia del riu, millorant i diversificant hàbitats fluvials i processos ecològics i hidromorfològics que ajudin en la recuperació i la conservació de les comunitats biològiques: de les diatomees i els macroinvertebrats, als peixos, amfibis, rèptils aquàtics, aus i mamífers. I especialment de la llúdriga (Lutra lutra), ja que es tracta d’un tram de riu estratègic per incentivar la connectivitat de la incipient població d’aquesta espècie a la conca del Besòs.

Actuació impulsada i executada per: Fundació RIVUS, Consorci Besòs Tordera, Naturalea i Drenatges Urbans del Besòs.