Projecte d’Investigació per a la Detecció i Control d’Escumes en Efluent d’EDAR

Minimitzar l’impacte i la presència d’escumes en les aigües efluents de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals, minimitzant d’aquesta manera la seva incidència al medi natural.

Data d’inici: 2017 / Data de finalització: en curs

Aquest estudi té com a objectiu l’elaboració d’un programa propi que mitjançant l’avaluació d’imatge pugui detectar la presència d’escumes. El pilot s’està portant a terme a l’EDAR la Llagosta on s’ha adequat l’obra de sortida d’aigua tractada per col·locar una càmera de gravació. El programari desenvolupat és totalment modular, fet que permet adaptar-lo fàcilment a qualsevol EDAR. En una primera fase, la col·laboració s’ha realitzat amb el Centre de Tecnologies en Imatge i Gràfics (TIG), format per un equip de 17 investigadors del Laboratori de Gràfics i Imatges (GILAB) de la UdG. Els seus investigadors són de l`àmbit de les Ciències de la Computació i formen part del Departament d’Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística i de l’Institut d’Informàtica i Aplicacions de la UdG.

  • Col·laboradors:
    • 1a Fase: Consorci Besòs Tordera i Universitat de Girona (UdG)
    • 2a Fase: Consorci Besòs Tordera i Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
  • Finançament: Aquest projecte ha comptat amb el finançament de la Generalitat de Catalunya a través del seu Programa de Cupons a la Innovació 2016 (ACCIÓ) en la seva primera fase.