Projecte de seguiment de la llúdriga a les conques del Besòs i la Tordera

Definir la presència i distribució de la llúdriga en ambdues conques.

Data d’inici: 2018 / Data de finalització: en curs

Projecte d’investigació i seguiment sobre la presència de la llúdriga a les conques del Besòs i la Tordera. El projecte es compon de tres grans objectius: definir la distribució de l’espècie i les seves variacions estacionals, determinar quins recursos tròfics selecciona en cadascuna de les àrees on és present i caracteritzar el territori segons l’activitat principal: punts d’alimentació, zones de pas i àrees de cria. Aquest mamífer va estar extingit dels nostres rius prop de 40 anys i el seu retorn ha certificat la recuperació dels entorns fluvials en el seu conjunt. Aquest projecte forma part d’una de les línies d’investigació de l’Observatori RIVUS. El projecte també compta amb la col·laboració d’entitats de voluntariat ambiental.

  • Col·laboradors: Fundació Barcelona Zoo, Consorci Besòs Tordera, Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), Fundació RIVUS
  • Finançament: Fundació Barcelona Zoo, Grifols i Consorci Besòs Tordera