Millora de la qualitat de l’efluent de sistemes SBR

Avaluar la bondat dels sistemes de macròfites per a la millora de l’efluent d’EDAR amb sistema SBR

Data d’inici: agost 2018 / Data de finalització: en curs

Els sistemes de depuració SBR (Sequency Batch Reactors) són sistemes de depuració biològica en els que la depuració de l’aigua es dona de forma seqüencial, mitjançant l’alimentació discontínua dels reactors biològics. En aquest tipus de sistemes el mateix reactor, de forma temporitzada, funciona com a reactor biològic i com a decantador secundari. L’EDAR la Roca del Vallès compta amb un sistema de depuració d’aquest tipus al qual se li ha incorporat la plantació d’un sistema de macròfites amb l’objectiu de millorar la qualitat de sortida de l’aigua tractada. El sistema de macròfites implementat es basa en la implantació d’una xarxa de plantes fixades sobre una estructura de suport flotant de tal manera que les arrels quedin submergides a l’aigua. L’aigua de sortida del SBR es fa passar per aquest sistema i els mecanismes naturals de les macròfites poden millorar la qualitat de l’aigua de sortida.

  • Col·laboradors: Consorci Besòs Tordera i Companyia General d’Aigües de Catalunya
  • Finançament: Companyia General d’Aigües de Catalunya