H2O CONNECTA

Educació ambiental, difusió i formació entorn de l’aigua i els sistemes fluvials

Data d’inici: 1 de juliol de 2022 / Data de finalització: 30 de juny de 2023

Un projecte per connectar rius i societat

H2O CONNECTA és un projecte impulsat per la Fundació RIVUS amb el suport del Consorci Besòs Tordera i finançat per la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), que té com a principal objectiu contribuir en la millora de la connexió riu-societat per a una major valorització de l’entorn immediat. El projecte traça aquests ponts d’unió mitjançant un conjunt d’accions transversals per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació en l’esfera de l’aigua, compartint coneixement generat en relació al cicle de l’aigua i els entorns fluvials a diferents sectors de la societat.

Antecedents

Al llarg de les últimes dècades, les conques fluvials mediterrànies del Besòs i de la Tordera han patit un procés generalitzat d’industrialització i d’augment demogràfic, principalment ubicat en les immediacions dels rius i particularment en els cursos mitjans i baixos. Aquests processos han repercutit de manera molt clara en els usos i cobertes del sòl, principalment provocats per l’augment de la superfície urbana que, juntament amb altres efectes del canvi global, tenen com a conseqüència alteracions en els sistemes fluvials a nivell qualitatiu i quantitatiu.

És per aquestes pressions que han patit aquests ecosistemes, que el vincle històric de la societat amb els rius pròxims al seu territori va patir una disrupció, provocant un procés de desconnexió, de pèrdua de coneixement del medi fluvial i de rebuig a causa dels problemes ambientals, especialment per la contaminació i la pèrdua de biodiversitat.

En aquest context, H2O CONNECTA simbolitza una oportunitat per poder contribuir en revertir aquesta situació, apropant la ciutadania als sistemes fluvials, a les accions de millora i conservació dels ecosistemes aquàtics, a la biodiversitat vinculada als rius i al cicle integral de l’aigua.

Accions desenvolupades

Durant els 12 mesos de durada del projecte (juliol 2022-juny 2023), s’han impulsat 45 activitats en l’àmbit de les conques del Besòs i de la Tordera, amb la participació de més de 6.600 assistents. Les activitats s’han dirigit principalment al públic general, així com també a l’alumnat de centres educatius per promoure la ciència dins el marc curricular formal.

Les diferents activitats s’han organitzat en les següents sis accions principals:

  • Jornades demostratives per a l’avaluació de l’estat de qualitat fluvial

Demostració de mètodes científics per a l’avaluació de l’estat de qualitat dels sistemes fluvials a través de paràmetres fisicoquímics i bioindicadors: algues diatomees, macroinvertebrats, peixos, amfibis, rèptils aquàtics, aus, mamífers i vegetació de ribera. Les jornades s’han complementat amb tallers i exposicions itinerants dirigides al gran públic.

  • Visites guiades de tecnologia i innovació entorn el cicle de l’aigua i la restauració fluvial

Visites combinades a una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), a la plataforma experimental Urban River Lab (URL) i a un espai on s’hagi dut a terme un projecte de restauració fluvial per la millora dels hàbitats, de la biodiversitat i de la funcionalitat de l’entorn.

  • Cicle de conferències temàtiques

Conferències organitzades en diferents punts de les dues conques, acompanyades de material audiovisual i exposicions itinerants. El contingut de les conferències ha estat divers i ampli, dins l’objectiu del projecte, des d’aspectes generals dels sistemes fluvials i l’evolució de la seva qualitat en les últimes dècades, a temàtiques relacionades amb els diferents bioindicadors o aspectes d’innovació i tecnologia de l’aigua. Alhora, les conferències han comptat amb un ampli públic objectiu: des d’estudiants de diferents nivells educatius, al públic general i al més especialitzat.

  • Exposicions itinerants

Producció i itinerància d’exposicions sobre els bioindicadors avaluats en el projecte Observatori RIVUS. Actualment, les exposicions disponibles són les següents: Les Aus, Els Peixos, Els Amfibis i Rèptils Aquàtics i El Retorn de la Llúdriga.

  • Producció audiovisual

Desenvolupament de material audiovisual per apropar els espais fluvials i els bioindicadors al gran públic, amb subtítols disponibles en català, castellà i anglès. Concretament, el projecte ha impulsat l’elaboració dels vídeos sobre les línies de seguiment de diatomees i de macroinvertebrats de l’Observatori RIVUS, tot ampliant la llista de reproducció sobre els diferents indicadors que avalua aquest projecte de seguiment.

  • Censos visuals participatius de llúdriga

S’ha realitzat un cens de llúdriga al curs mitjà de la Tordera que ha permès promoure la ciència ciutadana amb la implicació de voluntaris i col·laboradors i repetir el cens realitzat el 2019 per determinar un possible increment de la densitat poblacional de l’espècie.

Materials de difusió i comunicació

Equip i col·laboradors

La Fundació RIVUS ha dut a terme la coordinació del projecte, l’organització tècnica i logística i la comunicació.

El Consorci Besòs Tordera ha participat directament en les visites guiades i conferències, així com recolzament tècnic i logístic.

Els investigadors de l’Observatori RIVUS i de l’Urban River Lab han contribuït en la conducció de les sortides demostratives i les visites guiades, així com en les conferències i en la revisió científica dels continguts dels diferents materials de difusió i d’educació ambiental.

El projecte ha comptat també amb un equip de col·laboradors format per tècnics de la Fundació Barcelona Zoo, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i d’entitats del territori com el Grup Ornitològic del Tenes (GOT), el Grup Naturalista La Bassassa, Fauna Llerona i Viu la Riera!

  • Finançament: el projecte ha rebut el finançament de 25.000€ de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Convocatoria de ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación 2021. També compta amb el suport del Consorci Besòs Tordera.
  • Col·laboradors: Fundació RIVUS, Observatori RIVUS, Consorci Besòs Tordera, CEAB-CSIC (Urban River Lab), Fundació Barcelona Zoo, Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Grup Ornitològic del Tenes, Grup Naturalista La Bassassa, Fauna Llerona i Viu la Riera!.