CARXA

L’objectiu d’aquest projecte és la caracterització i supervisió de paràmetres quantitatius i qualitatius de l’aigua residual en la xarxa de col·lectors

Data d’inici: març 2019 / Data de finalització: en curs

Mitjançant aquesta eina es pretén optimitzar el control i la gestió dels abocaments industrials a la xarxa, l’anticipació dels abocaments contaminants als sistemes de sanejament i la determinació de la qualitat de l’escorrentiu en temps de pluja. S’han implementat tres pilots a les EDAR Granollers, EDAR Montornès del Vallès i EDAR la Llagosta compostos per instrumentació que, de manera continuada, registra paràmetres de qualitat de l’aigua d’arribada a les EDAR. En una segona fase, el CARXA serà distribuït al llarg del territori per supervisar la qualitat de l’aigua residual a diferents punts de la xarxa de col·lectors.

  • Col·laboradors: Consorci Besòs Tordera
  • Finançament: Consorci Besòs Tordera